Pracovná skupina NiceEdu:

Mária Orságová

Janka Šillerová

Martin Horák

Miriam Glovňová Kostrová

Katarína Michalíková

Miloslav Špoták