Ako na učenie v karanténe


Anna Jančová (ucitelkaanglictiny.sk)

  • Nebuďme prísni na seba ani na druhých. Všetci sme v tejto situácii prvý raz a nikto nepozná presný návod, ako postupovať. Buďme trpezliví a chápaví.
  • Prvoradé je zdravie a udržanie pozitívneho myslenia. Tomuto treba podriadiť všetko, i školské povinnosti.
  • Komunikujme ako partneri. Rodičia, učitelia i žiaci. Spoločne nastavujme a dolaďujme systém tak, aby bol čo najefektívnejší pre všetkých zapojených. Počúvajme sa pritom a buďme empatickí. Nebojme sa povedať, ak nám niečo nevyhovuje, ale i pochváliť a oceniť snahu.
  • Učenie na diaľku je na úplne odlišné od učenia v škole. Tomu by mal učiteľ prispôsobiť formu aj obsah vyučovania. Skúsme prejsť od diktovania a prepisovania poznámok k praktickým úlohám, ktoré deti zvládnu v domácnosti alebo za počítačom. Rozvíjajme viac zručnosti, než vedomosti. Matematika sa dá učiť i pri príprave koláča a jazyky sa dajú učiť nielen z učebnice, ale i prostredníctvom videa či hier.
  • Toto je ten správny čas, kedy môžeme začať zodpovednosť za učenie prenášať na deti. Dajme im možnosť zúčastniť sa plánovania domáceho učenia, spoločne si dohodnite pravidlá, ako bude učenie prebiehať. Pravidlá si spíšte a deťom ich pravidelne pripomínajte.
  • Doprajte deťom  dostatok času na plnenie úloh, ale aj časté prestávky. Striedajte aktivity. Majte stále na pamäti, že je dôležité urobiť možno menej, ale s dobrým pocitom a radosťou.
  • Nestresujte sa, ak nestihnete všetko, čo vám učitelia zadali alebo čo ste plánovali. Ani my, učitelia, vždy  na hodine nestihneme, čo sme chceli. Nikto vás za nesplnené zadania nebude sankcionovať. 
  • Učitelia, nemusíte mať pod kontrolou úplne všetko. Ak učiteľ učí v siedmich triedach, teda asi 200 žiakov, ťažko stihne aj vymýšľať aktivity, aj odučiť online hodinu, aj skontrolovať všetky zadania, ktoré žiaci vypracujú. Uvoľnite sa. Ani v bežnej triede neoverujete vedomosti všetkých po každej hodine. Budujme si dôveru k žiakom, učme ich, že oni sami sú najviac zodpovední za to, čo sa naučia.
  • Ak nám zvýši čas a energia, vzdelávajme sa. Rodičia napríklad o psychológii učenia a učitelia o metódach vyučovania na diaľku. Stačí sa pripojiť do rodičovských či učiteľských skupín na sociálnych sieťach, kde nájdete odkazy na kvalitné zdroje.
  • Táto situácia ukázala, že naše školstvo zostalo v mnohých ohľadoch trčať hlboko v 20.storočí. Berme ju ako šancu posunúť seba, ale hlavne naše deti, do 21.storočia.Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *