„Akú väčšiu alebo lepšiu službu môžeme preukázať štátu, ako keď učíme a vzdelávame žiakov.“
                                                                                                              Veľká didaktika

Milé pani učiteľky, milí páni učitelia!


Ďakujeme vám za vašu obetavú prácu, ktorej dôležitosť si v týchto dňoch uvedomujeme viac ako kedykoľvek predtým. 

Podmienky vašej práce sa zmenili náhle a nečakane. Vážime si, že ste preukázali odvahu,  prijali nové výzvy a pružne zareagovali na vzniknutú situáciu. Ceníme si vašu profesionálnu i ľudskú zodpovednosť voči žiakom aj ich rodičom. Mnohí z nich  až teraz zistili, koľko úsilia, energie a času vyžaduje práca pedagóga, vychovávateľa a vzdelávateľa. 

Prajeme vám, aby sa v tejto dobe i v tej, čo príde po nej, naplnil odkaz učiteľa národov, Jána Ámosa Komenského: 
Tam, kde sa nájdu ľudia nadaní na učiteľstvo “musia byť s radosťou prijímaní, prosbami a platom lákaní, podporovaní, povzbudzovaní a ak chcú vytrvať v tejto snahe, chránení pred príkorím”.

Poskytovať vám pomoc a podporu je i naším cieľom. Dnes budete počuť i náš potlesk, vážení pedagógovia. Ďakujeme, že vám môžeme zveriť to najcennejšie čo máme, naše deti.


Tím NiceEdu a Mesto Nitra