Edupoint Nitra online 3: Hodnotíme bez známok

Videozáznam z webinára na stiahnutie: TU (heslo: 5u*BDR83)

Popis: Posledné dva mesiace pred nás postavili mnoho nových výziev. Jednou z nich je aj hodnotenie žiakov počas vzdelávania v domácom prostredí bez známok. Slovné hodnotenie nie je na Slovensku nová téma. A aj dnes viaceré školy a učitelia experimentujú s rôznymi kombináciami slovného hodnotenia. Ale jedna vec je skúšať to spolu so žiakmi face-to-face v triede, komunikovať o tom s rodičmi a diskutovať s kolegami ako to nastaviť tak aby sa v tom cítili komfortne všetci aktéri vzdelávania. Martin Kuruc predstaví jednoduché pravidlá slovnej spätnej väzby pre 1. stupeň a rôznych kombináciách hodnotenia na 2. stupni. Tiež si povieme pár odporúčaní ako hodnotiť slovne a nezblázniť sa.Počet účastníkov je limitovaný. Bude sa prihliadať na región a zastúpenie škôl.


Registrácia účastníkov tu: kapacita naplnená – prihlasovanie ukončené.

O lektorovi:

Martin Kuruc
Pracoval s deťmi s poruchami správania a prežívania. Aktuálne pôsobí ako pedagóg na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Sústredí sa na témy seba-regulácie, motivácie, výchovy k zodpovednosti a samostatnosti či pedagogickej diagnostiky porúch správania. Spolupracuje s organizáciami Indícia, Živica, Teach for Slovakia, či Nadácii Pontis. Je veľký sympatizant lenivého rodičovstva, Montessori pedagogiky a školy Summerhill.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *