Latest Past Udalosti

2. školenie Planet Youth po prieskume

Nitra Pri synagóge 3, Nitra

Pozývame všetkých, ktorí chcú pomôcť v oblasti prevencie užívania návykových látok v Nitre, na neformálne školenie a diskusiu. Obsah školenia:  …