Pracovná skupina NiceEdu:

    PaedDr. Mária Orságová – vedúca Odboru školstva, mládeže a športu MsÚ Nitra

    Mgr. Martin Horák – prednosta MsÚ Nitra

    Mgr. Miriam Glovňová Kostrová – riaditeľka RCPU

    Mgr. Miloslav Špoták – zástupca primátora mesta Nitra

    Mgr. Júlia Prablesková – koordinátorka Planet Youth Nitra