Nitrianske centrum podpory vzdelávania alebo tiež Nice Education je virtuálny priestor pre všetkých, ktorí si chcú v oblasti vzdelávania v Nitre pomáhať a podporovať sa.

Pod vzdelávaním máme na mysli nielen formálne vzdelávanie v školách, ale aj neformálne v krúžkoch, kluboch, organizáciách, ako aj informálne v každodennom živote.

Cieľovými skupinami nie sú iba deti, resp. mládež, ale všetci, čo sa akokoľvek vzdelávajú, či cielene alebo „nasilu“: deti, rodičia, učitelia, starí rodičia.