Regionálne centrum podpory učiteľov pre okresy Nitra a Zlaté Moravce

V školskom roku 2022/2023 vzniklo v rámci podpory z Plánu obnovy (Financované Európskou úniou) z iniciatívy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Regionálne centrum podpory učiteľov v Nitre. Toto Regionálne centrum podpory (ďalej len RCPU) ponúka mentoring, konzultácie a vzdelávanie pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl a osemročných gymnázií v okresoch Nitra a Zlaté Moravce.

Oblasti a formy podpory:

  • vzdelávacie programy škôl
  • hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov
  • vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa
  • personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie
  • digitalizácia

Ponúkame individuálne konzultácie, návštevu vyučovacích hodín, organizovanie diskusií, vzdelávaní a workshopov, skupinové aktivity a sieťovanie škôl.

tím mentoriek Regionálneho centra podpory učiteľov

Čo je to mentoring?
Je to sprevádzanie, podpora, motivácia, hľadanie silných profesijných a osobnostných stránok. Je to vzťah dôvery mentora a mentorovaného, kedy skúsený učiteľ sprevádza a podporuje mentorovaného učiteľa v procese premeny na úrovni zručností a postojov.
Mentoring, ktorý ponúkame, je určený pre začínajúcich i skúsených pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl a osemročných gymnázií. Mentoring je podporou pri hľadaní nových ciest učenia, môže byť inšpiráciou a podporou pri prechode na nové kurikulum.

Ako sa prihlásiť na mentoring?
Keď požiadate o mentora, získavate bezplatne partnera na obdobie, aké budete vyžadovať (mentoring môže byť krátkodobý i niekoľkomesačný). Mentor navštevuje Vaše hodiny a vedie s Vami profesionálne rozhovory, ktoré Vám budú pomáhať rozvíjať Vaše kompetencie.
Hlavným cieľom mentoringu je sprevádzať Vás na ceste k dosahovaniu vytýčených cieľov vzdelávania a nájsť radosť z učenia a starostlivosti o žiakov.

Vyplnte prosím krátky dotazník nižšie a mentor z nášho tímu sa Vám následne ozve. Dohodnete si formu spolupráce, ktorá Vám bude vyhovovať a Vaše prvé stretnutie. Mentoring je bezplatný počas celého trvania.

https://forms.gle/kLyEFoxevSKYfMsQ6