EduPoint Nitra online 4 DIEŤA a (m)učenie v koronačasoch (vrátane videozáznamu): TU

Edupoint Nitra online 3 Hodnotíme bez známok (vrátane videozáznamu a prezentácie): TU

Edupoint Nitra online 2 Špeciálne a aktuálne potreby detí pri výučbe (vrátane prezentácie): TU

Edupoint Nitra online 1 Vzdelávanie na diaľku – diskusia s človekom v prvej línii (vrátane videozáznamu): TU

Ďakujeme za podporu projektu EduPoint: