Nitrianske centrum podpory vzdelávania alebo tiež Nice Education je virtuálny priestor pre všetkých, ktorí si chcú v oblasti vzdelávania v Nitre pomáhať a podporovať sa.

Pod vzdelávaním máme na mysli nielen formálne vzdelávanie v školách, ale aj neformálne v krúžkoch, kluboch, organizáciách, ako aj informálne v každodennom živote.

Cieľovými skupinami nie sú iba deti, resp. mládež, ale všetci, čo sa akokoľvek vzdelávajú, či cielene alebo „nasilu“: deti, rodičia, učitelia, starí rodičia.

Ako vznikalo

Idea Nitrianskeho centra podpory vzdelávania a práce s mládežou vznikla ešte v roku 2019 z potreby zastrešiť viaceré podobné aktivity pod jednu strechu a dať im koncepčný a programový charakter.

Prvé aktivity sme naštartovali vo virtuálnej podobe po vypuknutí covid pandémie v reakcii na potreby podpory a posilnenia dištančného vzdelávania na školách a v škôlkach v Nitre.

Postupne sme pod značku NiceEdu vkladali ďalšie mestské aktivity a projekty ako Edupoint Nitra, Planet Youth, DemoHRÁČ, LEAP a iné.

V roku 2022 sa mesto Nitra úspešne zapojili do výzvy z Plánu obnovy a odolnosti a získalo grant na vznik a prevádzku Regionálneho centra podpory učiteľov.