Projekt vznikol z iniciatívy učiteľov a rodičov, pretože chceli urobiť z učenia hru a zábavu. Nájdete tu množstvo rôznorodých úloh, ktoré môžu deti v čase domácej školy robiť. Sú to aktivity zamerané na vašu domácnosť, členov vašej rodiny a vašich domácich zvierat.

Viac na unasdoma.online