Tu je kratučký dotazník o vašich potrebách a skúsenostiach v aktuálnej situácii zavretých škôl.

Výstupy použijeme pri tvorbe špeciálnych vzdelávaní v projekte EduPOINT, ako aj pre vhodné nastavenie tejto webovej stránky.

DOTAZNÍK