MinEdu 25. marca spustilo portál <učímenadiaľku.sk>

Nájdete tam:

Metodické pokyny pre materské, základné a stredné školy

 • Pracovno-právne vzťahy počas prerušenia vyučovania
 • Usmernenie / pokyny, týkajúce sa možnosti presunutia učiva z ročníka do ročníka
 • Odporúčaná maximálna miera záťaže detí podľa veku
 • Stanovisko inšpekcie
 • Stanovisko NÚCEM
 • Stanovisko VÚDPAP
 • Usmernenie pre zriaďovateľov ohľadne zápisov do MŠ a ZŠ
 • Usmernenie týkajúce sa Monitoru9
 • Usmernenie týkajúce sa maturít a prijímacích pohovorov na vysoké školy

Spôsoby komunikácie

 • Prehľad existujúcich platforiem a nástrojov, využiteľných na komunikáciu so žiakmi a rodičmi

Dostupná metodická podpora pre učiteľov a pre školy

 • Súhrn dostupného online vzdelávania, webináre, online mentoring