A tu budú ponuky pre pracovníkov s mládežou, či už pôsobia priamo v mládežníckych organizáciách, centrách voľného času, mládežníckom parlamente alebo v inej organizácii.