Tipy na vzdelávania pre riaditeľov materských, základných aj stredných škôl – už čoskoro.