EduPoint Nitra online 1: Vzdelávanie na diaľku – diskusia s človekom v prvej línii (videozáznam)

Ďakujeme Viktorovi Križovi za podnetnú diskusiu.

Tu je k dispozícii záznam z online diskusie: VIDEOZÁZNAM (Heslo: F5$u@dEB)

V rámci projektu EduPoint v Nitre vám v piatok 17.4. od 10,00 hod. prinášame možnosť porozprávať sa s človekom v prvej línii . Viktor Križo je koordinátorom centrálnej stránky MŠVVaŠ SR a ŠPÚ: učimenadialku.sk. V online diskusii ponúkne riaditeľom a učiteľom informácie a podporu v mnohých oblastiach od pracovnoprávnych až po metodické v čase koronavírusu. 

Napíšte nám do štvrtku obeda svoje otázky či nejasnosti, ktoré aktuálne v praxi riešite. V diskusii budú zhrnuté a zodpovedané. Následne bude voľnejšia diskusia, otázky do „četu“ a pod.   

Učiteľ, psychológ a špeciálny pedagóg, koordinátor Inklucentra

Viktor Križo vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu v Bratislave, Trnave i v Brne, toho času realizuje aj PCA psychoterapeutický výcvik. Jedenásť rokov pôsobil ako učiteľ matematiky a špeciálny pedagóg, aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave. Je šíriteľom konceptu inkluzívneho vzdelávania postaveného na humanistickej psychológii slobody a zodpovednosti C. Rogersa, Maslovových B- a D-potrebách a modelu Nenásilnej komunikácie. Aktuálne koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku a vzdelávaniu.

Ďakujeme za podporu projektu EduPoint:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *