Online učenie – vzdelávanie, ktoré baví

Janka Šillerová (najvzdelavanie.sk)

To, s akým odhodlaním sa celá učiteľská obec vrhla na online vyučovanie, s ktorým sme tu doteraz nemali celoplošne žiadnu skúsenosť, ma napĺňa nádejou a optimizmom, že sa s rovnakou vervou pustíme do ďalšej zmeny.

Zmeníme prístup ku vzdelávaniu.

Môžeme to uskutočniť naraz. Zásady online učenia sú kompatibilné so zásadami vyučovania, ako ho poznáme.
Stačí dodržiavať jedno pravidlo. Musí nás to baviť.
Deti, učiteľov i rodičov.

Tu sú niektoré zo všeobecne platných zásad online pedagogiky:

* Dajme deťom najavo radosť, že sa vidíme. Nalaďme sa na spoločnú vlnu.
* Rešpektujme rozličné podmienky, ktoré deti doma majú.
* Komunikujme priateľsky. Upevňujme vzájomnú dôveru.
* Umožnime deťom prevziať spoluzodpovednosť za svoje vzdelávanie. Motivujme, neprikazujme.
* Ponúknime im možnosť výberu. Sledujme pri tom svoj vyučovací cieľ.
* Prehodnoťme svoju rolu učiteľa. Sprevádzajme deti procesom objavovania a poznávania.
* Prispôsobme vyučovací proces deťom. Dbajme na individuálny prístup.
* Nezahlcujme ich učivom. Vyberajme len to podstatné.
* Spájajme učenie so životom. Riešme reálne úlohy.
* Dodržiavajme veku primeranú psychohygienu v online rozvrhu týždňa.
* Dbajme na okamžitú spätnú väzbu. Pomôže to nám i deťom.
* Učme sa spolupracovať, riešiť problémy, triediť a vyhodnocovať informácie.
* Poskytujme deťom podporu v spolupráci s rodičmi. V prípade potreby so špecialistami.
* Tvorme, hýbme sa a smejme.
* Zdieľajme skúsenosti s ľuďmi z odboru, inšpirujme sa aj inde.
* Učme sa efektívne nakladať s časom. Doprajme sebe i deťom čas na relax.

Že je to náročné? Áno, je. Cesta zmeny vyžaduje veľa osobného úsilia. Preto, ak si zoberieme za svoju čo len jednu zásadu, budeme k cieľu všetci o kúsok bližšie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *