EduPoint Nitra online 5: Od skúsenosti k poznaniu

Prečo je priama osobná skúsenosť a odvaha byť autenticky sám sebou hnacou silou osobného rastu a rozvoja? Prečo je pre nás ľahšie získať nové poznanie cez množstvo vlastných pokusov a omylov než sledovaním odborných videí? Na workshope preskúmame kroky reflexie, ktorými môžu učitelia premeniť svoju každodennú prax na zdroj poznania a podnetov pre vlastný profesný a osobný rast. Budeme pracovať s konceptmi cyklu zážitkového učenia (David Kolb) a cyklu aktívneho rozboru (Roger Greenaway). Preskúmame, prečo a ako nám reflexia pomáha rásť na základoch vlastných úspechov aj zlyhaní. 

Peter Guštafík ako tréner, facilitátor a lektor pracuje s neziskovými organizáciami a školami v témach využitia reflexívnej praxe prostredníctvom koučovania, procesov strategického plánovania a formatívneho hodnotenia. Je zástancom reflexie ako nástroja pre profesný rozvoj pracovníkov vo vzdelávaní, ktorí čelia riziku vyhorenia. 

PDCS sa venuje vzdelávaniu v oblasti konfliktov a rozvoja, vedie komunitné stretnutia aj procesy participatívneho rozhodovania. Pôsobím v troch hlavných oblastiach: práca s konfliktom, podpora participatívneho rozhodovania, globálne a občianske vzdelávanie.Bližšie info: www.pdcs.sk/o-nas 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *